O digitalnoj arhivi

Godine 2014. prošlo je pedeset godina od pokretanja časopisa Praxis i Korčulanske ljetne škole i četrdeset godina od njihovog gašenja.

Na ovim mrežnim stranicama naći ćete digitaliziranu građu o Praxis orijentaciji, časopisu Praxis i Korčulanskoj ljetnoj školi. Građu u »papirnatom obliku«, kao i knjigu »Uvodne napomene uz prikupljenu građu o Praksis orijentaciji, Praxisu i Korčulanskoj ljetnoj školi«, sastavio sam s namjerom da se učini dostupnom i preglednom građa, ali i da se skicozno lociraju važnije točke i faze razvoja, mijene i teškoće, donekle i društveni kontekst u kojemu su nastali, živjeli i ugasili se Praxis i Korčulanska ljetna škola, kao dva komplementarna fenomena internacionalnog formata.

Praxis

Međutim, ne radi se o »muzealizaciji« jednog od najproduktivnijih i najintrigantnijih razdoblja jugoslavenske filozofske i sociološke misli, kad se – u burnim vremenima vrludavih političkih praksa i buđenja kojekakvih retrogradnih ili nemuštih tendencija – pitalo o čovjekovoj biti i kad se promišljalo ljudskiju budućnost, nego mi je cilj bio posve suprotan: olakšati dostupnost osnovne građe, izvornih tekstova i dokumenata, za istraživačke potrebe te potaknuti mlađu generaciju ljudi od mišljenja da se zapitaju leži li možda u tom dijelu naše intelektualne baštine zalog nečeg budućnosnog.

Ova digitalna arhiva, nastala uglavnom trudom kolegâ Tomislava Medaka, Nikole Mokrovića i Milana Šarca, obuhvaća najvažnije dijelove građe, prvenstveno sva izdanja svih edicija Praxisa, sve brojeve časopisa Pogledi i nekolicinu zbornika koji su utrli put Praxisu, službene dokumente časopisa i Škole, članke iz znanstvene periodike i medija u kojima je riječ o Praksis orijentaciji te izbor obimnijih radova koji govore o Praksis orijentaciji. Na ovim mrežnim stranicama pronaći ćete i kraće napomene o razlozima za prikupljanje građe, strukturi digitalnog arhiva, polinkano imensko i naslovno kazalo te pretraživu digitalnu arhivu skenova.

Digitalna arhiva prati cjelovitu zbirku koja je u »papirnatom obliku« dostupna zainteresiranim korisnicima na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, u Općoj biblioteci Referalnog centra za bioetiku Hrvatskog filozofskog društva te u fondu Zavičajne zbirke Gradske knjižnice »Ivan Vidali« u Korčuli.

Praksis orijentacija, časopis Praxis i Korčulanska ljetna škola

Detaljan popis prikupljene građe, raspravu o odrenicama pojma praxis-praksa, osvrt o Praxisu i Korčulanskoj ljetnoj školi te opsežnu bibliografiju i fotografske materijale možete pročitati u knjizi Uvodne napomene uz prikupljenu građu o Praksis orijentaciji, Praxisu i Korčulanskoj ljetnoj školi koju je izdala »Rosa Luxemburg Stiftung«, ured u Beogradu, i koju možete ovdje skinuti u PDF formatu.

Dakakao, nije skupljeno sve što je relevantno za proučavanje Praxis orijentacije pa objavljivanjem ove zbirke želim i potaknuti daljnje prikupljanje.

Ante Lešaja