Organizacija građe

Posted on Oct 26, 2014

Prikupljena građa razvrstana je u sljedeće osnovne grupe (klik na naslov grupe vodi na pregled tog segmenta digitalne arhive):

  1. Uvodni materijal uz građu o Praxisu i Korčulanskoj ljetnoj školi

  2. Izdanja Praxisa (domaće i internacionalno izdanje časopisa, džepna izdanja, zbornici)

  3. Publicirane knjige članova redakcije časopisa Praxis i suradnika

  4. Dokumentacija o Korčulanskoj ljetnoj školi

  5. Članci iz periodike (časopisi, novine, izvodi iz knjiga) o Praksis orijentaciji, Praxisu i Korčulanskoj ljetnoj školi

  6. Knjige o Praksis orijentaciji, Praxisu i Korčulanskoj ljetnoj školi – na jezicima naroda Jugoslavije i na drugim jezicima

  7. Bibliografija o Praksis orijentaciji, Praxisu i Korčulanskoj ljetnoj školi

  8. Fotografije i filmski zapis o Korčulanskoj ljetnoj školi (dijelom i o Praxisu)